سفارش و ارسال تاج گل

یکی دیگر از  ابزارهای همدردی با خانواده داغدار ارسال تاج گل است با این کار شما به خانواده متوفی یادآوری می کنید که ما در غم شما شریک هستیم و تنهایتان نمی گذاریم.

برای سفارش گل  به صورت آنلاین کافی است تاج گل مورد نظر خود را انتخاب و کد زیر هر تاج گل را برداشته و در فرم ثبت نام وارد نمایید برای ارسال نیاز است آدرس و مشخصات متوفی را در سامانه ثبت و ما براساس آدرس و زمان انتخابی شما تاج گل انتخابی‌تان را ارسال می‌کنیم.

سفارش و ارسال تاج گل

فرم درخواست ارسال تاج و دسته گل

نمونه تاج و دسته گل

استند گل کد 1
استند گل کد 1
استند گل کد 2
استند گل کد 2
استند گل کد 3
استند گل کد 3
استند گل کد 4
استند گل کد 4
استند گل کد 5
استند گل کد 5
استند گل کد 6
استند گل کد 6
استند گل کد 7
استند گل کد 7
استند گل کد 8
استند گل کد 8
استند گل کد 9
استند گل کد 9
استند گل کد 10
استند گل کد 10
استند گل کد 11
استند گل کد 11
استند گل کد 12
استند گل کد 12