انتخاب و ارسال بنر و استند

یکی از اولین ابزارها برای همدردی با خانواده داغدار یا اعلام فوت به آشنایان و وابستگان چاپ بنر ترحیم است.

برای سفارش بنر و اسنتد در آنلاین ترحیم به صورت کاملا آنلاین کافی است از میان بنر‌های موجود در سایت کد طرح مورد نظر خود را انتخاب و بعد از آن مشخصات کامل خود، نام متوفی که قرار است در بنر و استند چاپ شود، آدرس  و زمان ارسال بنر یا استند را وارد کنید، ما در زمان معین شده توسط شما بنر را به آدرس درخواستی شما ارسال می‌کنیم.

سفارش و ارسال بنر و استند

فرم درخواست ارسال بنر و استند

نمونه بنرها و استند مخصوص مراسم ترحیم

نمونه بنر 1
بنر شماره کد 01
نمونه بنر 2
بنر شماره کد 02
نمونه بنر 3
بنر شماره کد 03
نمونه بنر 4
بنر شماره کد 04